31.05.2017

Əlifba bayramları keçirilir

    Mingəçevir şəhər orta məktəblərində I siniflərin  sevinc və fərəhləri hissləri ilə müşayiət olunan tədbirlər, hesabat konsertləri- əlifba bayramları həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən biri də Texniki humanitar liseydə keçirilmişdir. Balacalar öyrəndiklərini musiqi, şeir, rəqs və mahnılarla müəllim və valideynləri qarşısında böyük həvəslə nümayiş etdirirlər.


Açar sözlər: ,