1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                                              2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına)                                                                                     (İ.Zeynalov adına) Ünvan:  N. Nərimanov,47                                                     Ünvan: M.P.Vaqif küçəsi 15 Telefon: (024) 275 26 36                                                       Telefon: (024) 274 70 92     3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                                                 4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Hüseynzadə adına) Ünvan: D.Əliyeva küçəsi 21                                                   Ünvan: Y.Mansurov küçəsi 7 Telefon: (024)  275 79 45                                                       Telefon: (024) 276 10 71     5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                             6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (İ.Rüstəmov adına)                                                                   (B.Şıxəliyev adına) Ünvan: Tərəvəzçilik sovxozu                                                   Ünvan: H.Əliyev prospekti 60 Telefon: (024) 276 16 37                                                         Telefon: (024) 275 26 67     7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                             8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (R.Mirabov adına)                                                                     (N.Gəncəvi adına) Ünvan:  D.Əliyeva  küçəsi 6                                                    Ünvan: C.Əliyev küçəsi Telefon: (024) 274 07 30                                                         Telefon: (024)  276 12 67     9 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                              10 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (D.Nağıyev adına)                                                                      (İ.Qayıbov adına) Ünvan: M.Ə.Sabir küçəsi 42/4                                                 Ünvan: R.Rza küçəsi14 Telefon: (024) 274 6 688                                                          Telefon:  (024) 274 19 69     11 nömrəli şəhər orta məktəbi                                                    12 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Y.Muradov adına)                                                                       (V.Ağakişiyev adına) Ünvan: Y.Muradov küçəsi 54                                                     Ünvan:   20 yanvar  küçəsi 2 Telefon: (024) 274 44 97                                                           Telefon: (024) 274 86 38     13 nömrəli şəhər orta məktəbi                                                     14 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Ahəngari adına)                                                                       (R.Qəhrəmanov adına) Ünvan:  Ərəş küçəsi 4                                                                Ünvan:  A.Məmmədov küçəsi 3a Telefon: (024) 275 35 87                                                            Telefon: (024) 275 76 63     16 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                               17 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)                                                                          (İ.Kişiyev adına) Ünvan:  A.Məmmədov küçəsi 8                                                  Ünvan: Nəsimi küçəsi 4/3 Telefon: (024) 275 79 54                                                             Telefon: (024)  275 60 43     18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                                 19 nömrəli şəhər tam orta məktəbi Ünvan:  Y.Muradov küçəsi 54                                                       Ünvan:  C.Naxçıvanski küçəsi 33 Telefon: (024) 274 46 87                                                               Telefon: (024) 276 34 54     20 nömrəli şəhər tam orta məktəbi                                               Texniki-humanitar liseyi                                                                                                     (R.Muradov adına) Ünvan:  Günəşli yaşayış massivi                                                Ünvan:  R.Rza küçəsi 14 Telefon:  (024) 272 02 26                                                           Telefon:  (024) 274 73 47     Şəhər təbiət-riyaziyyat və humanitar  elmlər təmayüllü liseyi Ünvan:   H.Əliyev prospekti 79 Telefon: (024) 275 53 10