1 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: N. Nərimanov,47

Telefon: (024) 275 26 36

2 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: M.P.Vaqif küçəsi 15

Telefon: (024) 274 70 92

3 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: D.Əliyeva küçəsi 21

Telefon: (024) 275 79 45

4 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: Y.Mansurov küçəsi 7

Telefon: (024) 276 10 71

5 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: Tərəvəzçilik sovxozu

Telefon: (024) 276 16 37

6 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: H.Əliyev prospekti 60

Telefon: (024) 275 26 67

7 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: D.Əliyeva küçəsi 6

Telefon: (024) 274 07 30

8 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: C.Əliyev küçəsi

Telefon: (024) 276 12 67

9 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: M.Ə.Sabir küçəsi 42/4

Telefon: (024) 274 66 88

10 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: R.Rza küçəsi14

Telefon: (024) 274 19 69

11 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: Y.Muradov küçəsi 54

Telefon: (024) 274 44 97

12 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: 20 yanvar küçəsi 2

Telefon: (024) 274 86 38

13 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: Ərəş küçəsi 4

Telefon: (024) 275 35 87

14 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: A.Məmmədov küçəsi 3a

Telefon: (024) 275 76 63

16 №-li şəhər tam orta məktəb

Ünvan: A.Məmmədov küçəsi 8

Telefon: (024) 275 79 54