Sual: Təhsil Nazirliyi aqraryönümlü ilk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair təkliflərə hansı məsələləri daxil etməyi planlaşdırır? Aqraryönümlü ilk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrini bitirənlərin neçə nəfəri işlə təmin olunub?

Cavab: Məlumat üçün bildiririk ki, hazırda ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrindən 45-də 19 ixtisas üzrə kənd təsərrüfatı istiqamətində kadr hazırlığı həyata keçirilir. Bu ixtisaslar “Arıçı”, “Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər-elektrik, avtomobil sürücüsü”, “Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə elektrik montyoru-avtomobil sürücüsü”, “Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər”, “Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü (BC kateqoriyası)”, ”Heyvandarlıq kompleksləri və mexanikləşdirilmiş fermaların mexanizatoru, elektrik montyoru”, “Heyvandarlıq kompleksləri və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru”, “Heyvanlara baytar xidməti köməkçisi”, “Heyvanlarda süni mayalanma üzrə texnik”, “Kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər”, “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer, avtomobil sürücüsü (BC)”, “Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü”, “Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər”, “Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü”, “Meyvə-tərəvəz ustası”, “Quşçuluq fabriklərinin və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru”, “Tərəvəz ustası”, “Traktorçu-maşinist”, “Üzüm ustası” və başqalarıdır.

2013-cü buraxılış ilində ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrindən 14815 nəfər şagird məzun olub. Onlardan 4599 nəfəri həqiqi hərbi xidmətə gedib, 362 nəfəri təhsillərini davam etdirib və 4465 nəfəri işlə təmin olunub. Onlardan 778 nəfəri aqrar istiqamətdə işləyənlərdir.

Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşmış ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi, Balakən 1 nömrəli Peşə Məktəbi, Cəlilabad Peşə Liseyi, Bərdə Peşə Liseyi, Quba Peşə Liseyi, Şamaxı Peşə Liseyi, Göyçay Peşə Liseyi üçün 6 traktor, 4 otbağlayan, 7 traktor qoşqusu, 5 kotan, 6 toxumsəpən, 3 otbiçən, 3 taxıl və qarğıdalı yığan kombayn, 3 dərman çiləyici, 2 gübrəsəpən, 1 yemüyüdən texnikası alınıb. Bu proses davamlı olaraq aparılacaq və kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşmış peşə təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazası müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılacaqdır.

Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə təhsil almış şəxslərin işlə təminatı ilə əlaqədar onu bildiririk ki, nazirlik mütəmadi olaraq regionlarda yerləşən aqrar müəssisələrlə əlaqə yaratmağa çalışır və birgə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi ilə bağlı layihələr həyata keçirir. Bu addımlar təhsil müəssisələrinin məzunlarının işlə təminatının yüksəlməsinə də müsbət təsir göstərməkdədir.