Sual: İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində hansı dərslər tədris edilir?

Cavab: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli 77 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və pilləsi (kurikulumu)”nə əsasən ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsində tədris olunan fənlər aşağıdakılardır:

- ümumtəhsil fənləri;

- informasiya-kommunikasiya texnologiyaları;

- peşə-ixtisas fənləri (nəzəri);

- istehsalat təlimi və istehsalat təcrübəsi.

 Dərsdən kənar məşğələlər:

- fakültativ;

- fərdi və qrup məşğələləri.